ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ Community Solutions Program ประจำปี 2562

โครงการ Community Solutions Program ประจำปี 2562 เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในประเด็นความท้าทายระดับโลก ทั้งการเลือกปฏิบัติทางเพศ การอนุรักษ์ธรรมชาติ การทุจริต หรือคุณภาพเยาวชนเพื่อการจ้างงาน ได้รู้จักและร่วมกับเพื่อนๆ นักกิจกรรมหาทางออกให้กับปัญหาในประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 25-38 ปี

2. ผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานพัฒนาชุมชนทั้งในด้านของการทำงานประจำหรืองานอาสาสมัคร รวมระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี

3. ผู้สมัครจะต้องอาศัยและปฏิบัติงานที่บ้านเกิด

4. ผู้สมัครจะต้องมีทักษะภาษาอังกฤษทั้งการเขียนและการสื่อสารในระดับดีเยี่ยม

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเข้าร่วมโปรแกรม คลิกที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

30 ตุลาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

U.S. Embassy Bangkok

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ