รวม 17 ชื่อแบรนด์ยักษ์ใหญ่จากทั่วโลก ที่หลายคนมักออกเสียงผิด ที่ถูกต้องออกเสียงยังไง!?

แบรนด์ดังๆ จากทั่วโลก ล้วนมีที่มาแตกต่างกันตามประเทศแหล่งกำเนิด การตั้งชื่อแบรนด์แต่ละแบรนด์จึงมีการตั้งตามภาษาที่ในประเทศนั้นๆ แตกต่างกันไป

วันนี้เรามีชื่อบริษัทยักษ์ใหญ่จากทั่วโลก ที่หลายคนมักออกเสียงผิด เรามาดูกันว่าจะมีชื่อไหนบ้าง

 

1. Ikea

การออกเสียงที่คนมักอ่านผิด: ไอเกีย (eye-key-ah)

การออกเสียงที่ถูกต้องคือ: อีเกีย (ih-key-yah)

 

2. Adidas

การออกเสียงที่คนมักอ่านผิด: อา-ดี-แดส (uh-deed-aas)

การออกเสียงที่ถูกต้องคือ: อา-ดิ-ดาส (aah-dee-das)

 

3. Zagat

การออกเสียงที่คนมักอ่านผิด: ซา-เกท (za-get)

การออกเสียงที่ถูกต้องคือ: ซา-แกท (za-GAT)

 

4. Nutella

การออกเสียงที่คนมักอ่านผิด: นู-เทล-ล่า (nuh-tell-uh)

การออกเสียงที่ถูกต้องคือ: นิว-เทล-ลา (new-tell-uh)

 

5. Porsche

การออกเสียงที่คนมักอ่านผิด: พอร์ช (porsh)

การออกเสียงที่ถูกต้องคือ: โพร์-เชอะ (por-sha)

 

6. Fage

การออกเสียงที่คนมักอ่านผิด: ฟาร์ช (fahj)

การออกเสียงที่ถูกต้องคือ: ฟาร์-เย (fah-yay)

 

7. Hyundai

การออกเสียงที่คนมักอ่านผิด: ฮยุน-ได (hi-un-dye)

การออกเสียงที่ถูกต้องคือ: ฮุน-ได (hun-day)

 

8. Hoegaarden

การออกเสียงที่คนมักอ่านผิด: โฮการ์เดน (ho-gar-den)

การออกเสียงที่ถูกต้องคือ: ฮูการ์เดน (who-gar-den)

 

9. Hermes

การออกเสียงที่คนมักอ่านผิด: เฮอร์-เมส (her-meez)

การออกเสียงที่ถูกต้องคือ: แอฮ-เมส (air-mez)

 

10. Givenchy

การออกเสียงที่คนมักอ่านผิด: กีฟ-เวน-ชี่ (Gah-vin-chee)

การออกเสียงที่ถูกต้องคือ: จี-วอง-ชี่ (zhee-von-she)

 

11. Volkswagen

การออกเสียงที่คนมักอ่านผิด: โฟล์คสะวาเก้น (volks wag-en)

การออกเสียงที่ถูกต้องคือ: โฝล์คส-แว-กึน (vo-ks var-gun)

 

12. Renault

การออกเสียงที่คนมักอ่านผิด: เรนโอล (ren-old)

การออกเสียงที่ถูกต้องคือ: เรโนลต์ (ren-oh)

 

13. Sega

การออกเสียงที่คนมักอ่านผิด: เซก้า (say-ga)

การออกเสียงที่ถูกต้องคือ: ซีก้า (see-ga)

 

14. Louis Vuitton

การออกเสียงที่คนมักอ่านผิด: หลุยส์วิตอง (loo-is vee-ton)

การออกเสียงที่ถูกต้องคือ: หลุยวิตตง  (loo-ee we-taahn)

 

15. Samsung

การออกเสียงที่คนมักอ่านผิด: แซมซุง (sam-sung)

การออกเสียงที่ถูกต้องคือ:แซมซัง (sam-song)

 

16. Bayer

การออกเสียงที่คนมักอ่านผิด: เบเออร์ (bay-er)

การออกเสียงที่ถูกต้องคือ: บายเออร์ (buy-er)

 

17. Saucony

การออกเสียงที่คนมักอ่านผิด: ซาวโคนี่ (sow-cone-ee)

การออกเสียงที่ถูกต้องคือ: ซอคเคอะนี (SOCK-a-nee)

 

ที่มา:  www.rd.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ