เปรียบเทียบให้เห็นกันชัดๆ ‘สระ’ และ ‘พยัญชนะ’ ของภาษาไทย ถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะใช้ตัวไหน!!?

สวัสดีครับเพื่อนๆ เชื่อได้เลยล่ะว่าหลายๆ คนนั้นมีปัญหากับการเปรียบเทียบสระ และพยัญชนะจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษกัน และวันนี้เราก็มีตารางเปรียบเทียบมาให้ได้ชมกัน

ทั้งสระ และพยัญชนะ ในภาษาไทย มาดูกันเลยว่าภาษาอังกฤษนั้นเราจะสามารถใช้ตัวไหนได้บ้าง สำหรับแนวเทียบการเขียนชื่อภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษจะยึดตามระเบียบภาษาไทย ตามราชบัณฑิตยสถาน

 

2015-01-20-IdeasMakeorBreakYourBusiness

 

ในส่วนของ ‘พยัญชนะ’

ก  =  k                                                ป     =   p

ข ค ฆ  =  kh                                    ผ พ ภ    =  ph

ง  =   ng                                        ฝ ฟ     =   f

จ ฉ ช ฌ = ch                                             ม   =   m

ญ ย =  y                                                ย   =   y

ณ น = n                                                   ร  =   r

ด ฎ  = d                                          ฬ ล  =  l

ต ฏ = t                                                  ว  =  w

ฐ ฑ ถ ท ธ ฒ = th                          ซ ศ ษ ส ทร  =  s

บ = b                                               ห ฮ  = h

 

ในส่วนของพยัญชนะข้างบนนี้ใช้เป็นพยัญชนะต้น   (initial consonant)   ถ้าหากเป็นสะกด   (final consonant  )แล้วให้ใช้ให้ถูกหลักดังนี้

 

ในส่วนของตัวสะกด

แม่  กก  ใช้  k                      แม่  กน  ใช้  n

แม่  กง  ใช้  ng                    แม่ กบ  ใช้  p

แม่  กด ใช้   t                         แม่ กม  ใช้ m

 

gl8i6lwgxboywddv0x2h

 

ในส่วนของ ‘สระ’  ในภาษาไทยเรามีสระมาก แต่ในภาษาอังกฤษมีเพียง 5 ตัว ดังนั้นเราจึงต้องผสมกันดังนี้

อา  อะ    รร  (มีตัวสะกด) =  a        เช่น   สรรพ    (sap)

รร         (ไม่มีตัวสะกด)    =   an    เช่น    สวรรค์ (sawan)

อำ       =    am    เช่น รำ (ram)

อิ อี     =     i    เช่น มืด (mit)

เอะ    เอะ ลดรูป)เอ   =   e    เช่น เละ (le)

แอะ แอ   =   ae   เช่น แสง (saeng)

โอะ (โอ ลดรูป)  =    o    เช่น ลม (lom)

โอ   เอาะ    ออ     =     o  เช่น   ลม (lom)

เออะ (เออะ ลดรูป)  =    oe เช่น เหลิง (loeng)

เออ      =     oe เช่น เธอ (thoe)

เอียะ เอีย     =      ia เช่น เลียน (lian)

เอือะ เอือ     =     uea เช่น เลือก (lueak)

อัวะ  อัว       =    ua เช่น  มัว (mua)

ใอ ไอ อัย ไอย อาย  =    ai เช่น ไหว้ (wai).สาย (sai)

เอา อาว                      =   ao เช่น เมา (mao)

อุย                               =  ui   เช่น ปุย (pui)

โอย ออย                    =  oi    เช่น โรย (roi)

เอย                              =  oei     เช่น เลย (loei)

เอือย                           =   ueai    เช่น เลื้อย (lueai)

อวย                            =   uai    เช่น  มวย (muai)

อิว                               =    io     เช่น   ลิ่ว (lio)

เอ็ว เอว                      =   eo  เช่น   เลว (leo)

อุ อู                             =   u  ,oo

 

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆ นะครับ อิอิ ไว้เราจะนำสาระดีๆ แบบนี้มาฝากกันใหม่น้าา

Source: Kruchok

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ