มาดูค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียน-นักศึกษาในเยอรมนี ใครที่อยากไปเรียนต่อต้องเตรียมไว้เลย!!

ประเทศเยอรมนีเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางในการศึกษาต่อของนักศึกษาทั่วโลก เพราะคุณภาพการศึกษา และการสนับสนุนแก่นักศึกษาต่างชาติ จึงมีนักเรียน นักศึกษาเลือกไปเรียนที่เยอรมนีเป็นจำนวนมาก

วันนี้เราจะพามาดูการแจกแจงค่าใช้จ่ายหลักของนักศึกษาคร่าวๆ ว่าในแต่ละเดือนจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ซึ่งค่าครองชีพเหล่านี้ก็ต้องพิจารณาอีกว่านักศึกษาเลือกไปเรียนที่เมืองใด หากไปเรียนเมืองใหญ่ๆ อย่างเบอร์ลิน มิวนิค ฮัมบวร์ก หรือโคโลญน์ ก็อาจต้องเสียค่าที่พักแพงกว่าเมืองอื่นๆ เป็นต้น

 

 

ค่าใช้จ่ายหลักรายเดือนของนักเรียน นักศึกษาในเยอรมนีมีดังต่อไปนี้

 

1. ค่าเช่าหอพักและค่าสาธารณูปโภค

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย: €323 (ประมาณ 12,051 บาท)

 

2. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย: €168 (ประมาณ 6,268 บาท)

 

3. ค่าเสื้อผ้า

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย: €42 (ประมาณ 1,567 บาท)

 

4. ค่าอุปกรณ์การเรียน

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย: €20 (ประมาณ 746 บาท)

 

5. ค่าโดยสารรถประจำทาง

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย: €94 (ประมาณ 3,507 บาท)

 

6. ค่าประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล ค่ายารักษาโรค

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย:  €80 (ประมาณ 2,984 บาท)

 

7. ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าโทรศัพท์

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย: €31 (ประมาณ 1,156 บาท)

 

8. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และกีฬา

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย: €61 (ประมาณ 2,276 บาท)

 

สรุปค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยทั้งหมดสำหรับนักศึกษาในเยอรมนีจะอยู่ที่ €819 (ประมาณ 30,558 บาท) ต่อเดือน

 

ที่มา:  www.study-in.de

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ