ภาษาอังกฤษฉบับเข้าใจง่ายๆ กับหัวข้อเบสิกอย่าง ‘คำนามนับได้ vs. คำนามนับไม่ได้’

คำนาม (Nouns) คือคำชนิดหนึ่งในไวยากรณ์ของทุกภาษา สำหรับเรียกคน สัตว์ และสิ่งของต่างๆ ซึ่งในแต่ละภาษาก็มีกฎการใช้ไวยากรณ์ที่แตกต่างกัน

ในภาษาอังกฤษเอง คำนามก็สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด นั่นคือคำนามนับได้ (Count Nouns) และคำนามนับไม่ได้ (Non-Count Nouns) ที่เชื่อว่าหลายคนยังสงสัยว่ามันแตกต่างกันอย่างไร? และมีวิธีการใช้อย่างไร? วันนี้เราจึงมีข้อสรุปง่ายๆ มาให้เรียนรู้กัน :D

 

 

♥ คำนามนับได้

คือคำนามที่สามารถนับได้ตั้งแต่หนึ่งและมากกว่าหนึ่ง เช่น

– pen, computer, bottle, spoon, desk, cup, television, chair, shoe, finger, flower, camera, stick, balloon, book, table, comb, etc.

ในรูปคำนามพหูพจน์ คำนามนับได้ต้องเติม -s หรือ -es เช่น

– pens, computers, bottles, spoons, desks, cups, televisions, chairs, shoes, fingers, flowers, cameras, sticks, balloons, books, tables, combs, etc.

 

 

สามารถใช้ได้กับ expressions เหล่านี้ a few, few, many, some, every, each, these, และ the number of เช่น

– a few pens

– many bottles

– some spoons

– every desk

– each cup

– these televisions

– the number of chairs

– many flowers

– some cameras

– every stick

– each balloon

– the number of tables

– many combs

จะไม่ใช้กับ expressions อย่าง much

 

 

สามารถใช้ได้กับคำนำหน้านาม ทั้ง a, an, หรือ the เช่น

– a pen

– the computer

– a bottle

– the spoon

– a desk

– the cup

– a television

– the chair

– a shoe

– the finger

– a flower

 

 

♥ คำนามนับไม่ได้

ไม่สามารถนับได้ โดยส่วนใหญ่จะเป็นคำนามที่เป็นกลุ่ม ประเภท หรือชนิดต่างๆ และไม่สามารถแสดงออกในรูปคำพหูพจน์ได้ เช่น

– water, wood, ice, air, oxygen, English, Spanish, traffic, furniture, milk, wine, sugar, rice, meat, flour, soccer, sunshine, etc.

สามารถมีคำนำหน้านามหรือไม่มีก็ได้ ขึ้นอยู่กับบริบทของประโยค เช่น

– Sugar is sweet.

– The sunshine is beautiful.

– I drink milk.

– He eats rice.

– We watch soccer together.

– The wood is burning.

 

 

มักถูกใช้กับ expressions เช่น some, any, enough, this, that, และ much เช่น

– We ate some rice and milk.

– I hope to see some sunshine today.

– This meat is good.

– She does not speak much Spanish.

– Do you see any traffic on the road?

– That wine is very old.

จะไม่ใช้กับ expressions อย่าง some, any, enough, this, that, และ much

 

 

เห็นภาพกันมากขึ้นไหมเอ่ยกับหลักการใช้คำนามนับได้ และคำนามนับไม่ได้ แบบสั้นๆ ง่ายๆ และได้ใจความ ว่าแล้วก็ลองไปทำแบบฝึกหัดเพิ่มความเข้าใจกันต่อในเรื่องนี้ได้ ที่นี่ เลย ^^’

 

ที่มา: talkenglish

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ