“วิทย์ WIT WIT” ประกวดคลิปสอนออนไลน์ แบบไหนที่อยากเห็น ชิงรางวัลจาก OKMD

มาร่วมออกแบบการศึกษาในแบบที่คุณอยากเห็น!! ไม่ว่าจะเป็นน้องๆ นักศึกษาที่อยากออกแบบการเรียนเองแต่ไม่มีโอกาส ไปจนถึงครู ผู้ปกครองที่มีไอเดียแจ่มๆ อย่าเก็บเอาไว้คนเดียว!

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสอนออนไลน์ แบบไหนที่อยากเห็น หัวข้อ “วิทย์ WIT WIT” ชิงรางวัล

 

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม:

– นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย / ปวช.

– นิสิต / นักศึกษา / ปวส.

– ครู ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

 

ประเภทรางวัล:

รางวัลขวัญใจมหาชน Popular vote จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท

– โดยพิจารณาจากผลงานที่ได้รับคะแนนโหวตรวมสูงสุดในแต่ละสัปดาห์จะนับยอด Views จากทาง www.okmd.or.th/knowledgebox/295 และนับยอด likes จากทาง www.facebook.com/OKMDInspire ปิดโหวตคะแนนคลิปวิดีโอ : วันที่ 31 ส.ค. 63 จนถึงเวลา 10.00 น.

– ความยาวคลิปไม่เกิน 5 นาที ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอและวิธีการถ่ายทำ สามารถตัดต่อ ถ่ายทำวิดีโอด้วยแอปพลิเคชันผ่านทางมือถือได้ เช่น Tiktok, Kinemaster, VideoShow ฯลฯ

 

รางวัลถูกใจ by OKMD จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท โดยพิจารณาจากคณะกรรมการของ OKMD

– นำเสนอแนวคิดและเนื้อหาผ่านมุมมองใหม่ๆ จุดประกายความคิดและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้อื่นนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้

– ความยาวคลิปไม่เกิน 5 นาที ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอและวิธีการถ่ายทำ สามารถตัดต่อ ถ่ายทำวิดีโอด้วยแอปพลิเคชันผ่านทางมือถือได้ เช่น Tiktok, Kinemaster, VideoShow ฯลฯ

 

รางวัล OKMD อยากให้ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท

*หมายเหตุ ผู้ประกวดทุกท่านที่ส่งคลิปเข้ามาประกวดจะได้รับเสื้อ okmdia คนละ 1 ตัว

 

การสมัครและส่งผลงาน:

– เปิดสมัครและส่งผลงาน ได้ตั้งแต่วันที่ 3-28 ส.ค. 63 (ปิดรับสมัครวันศุกร์ที่ 28 ส.ค. 63 เวลา 12.00 น.)

– สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทาง Google Form: https://forms.gle/gqYahTVXYe44aZQh6

– อัพโหลดผลงานผ่าน youtube ของคุณแล้วส่ง Link ผลงานและส่งไฟล์ต้นฉบับพร้อมชื่อคลิปและคำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับวิดีโอของท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ส่งมาที่ [email protected]ปิดโหวตวันที่ 31 ส.ค. 63 เวลา 10.00 น.

– ประกาศผล : วันที่ 31 ส.ค. 63 ทาง http://www.okmd.or.th และ www.facebook.com/OKMDInspire

 

เงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าประกวด:

– ผู้เข้าประกวดสามารถส่งคลิปได้ทุกประเภท ไม่จำกัดจำนวน

– กรณีนำภาพ/เสียงของคลิปผู้อื่นมาใช้ประกอบ หรือบทสัมภาษณ์บุคคล ต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลท่านนั้น

– ผลการตัดสินของ สบร. ถือเป็นที่สิ้นสุด

– สบร. สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม

– ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์

– สบร.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวด โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ติดต่อสอบถาม:

– Facebook : www.facebook.com/OKMDInspire

– Twitter : @okmdia

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ