13 อันดับประเทศที่มีอัตรา “การเสียชีวิต” จาก “มลภาวะเป็นพิษ” สูงที่สุดในโลก!!!

จากรายงานของ State of Global Air กล่าวว่า เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของประชากรโลกอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีคุณภาพอากาศไม่เป็นไปตามแนวทางสุขภาพขององค์การอนามัยโลก ซึ่งอยู่ที่ PM2.5

รายงานสถานะของอากาศโลก ยังรวมถึงข้อมูลที่ระบุรายละเอียดและอัตราการเสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศในแต่ละประเทศ มาดูกันว่าจะมีประเทศอะไรบ้าง…

 

13. Cote d’Ivoir

อัตราการเสียชีวิต 100,000 คน: 248

จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด: 23,700

 

12. North Korea

อัตราการเสียชีวิต 100,000 people: 249

จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด: 56,100

 

11. Togo

อัตราการเสียชีวิต 100,000 people: 250

จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด: 6,800

 

10. Soloman Islands

อัตราการเสียชีวิต 100,000 people: 250

จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด: 700

 

 

9. Chad

อัตราการเสียชีวิต 100,000 people: 252

จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด: 17,100

 

8. Sierra Leone

อัตราการเสียชีวิต 100,000 people: 261

จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด: 7,200

 

7. Somalia

อัตราการเสียชีวิต 100,000 people: 265

จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด: 12,200

 

 

6. Guinea

อัตราการเสียชีวิต 100,000 people: 265

จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด: 15,200

 

5. Niger

อัตราการเสียชีวิต 100,000 people: 267

จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด: 23,500

 

4. Guinea-Bissau

อัตราการเสียชีวิต 100,000 people: 317

จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด: 2,500

 

3. Central African Republic

อัตราการเสียชีวิต 100,000 people: 320

จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด: 8,600

 

2. Papua New Guinea

อัตราการเสียชีวิต 100,000 people: 322

จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด: 11,300

 

 1. Afghanistan

อัตราการเสียชีวิต 100,000 people: 406

จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด: 51,700

 

ที่มา: businessinsider

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ