รู้ไว้ได้ใช้ประโยชน์!! วิธีการเขียน Cover Letter ให้น่าสนใจ และได้งาน พร้อมตัวอย่างประกอบ

Cover Letter คือ จดหมายนำ หรือจดหมายสมัครงาน ซึ่งบางบริษัทอาจจะให้คุณส่งไปพร้อมกับเรซูเม่ หรือบางบริษัทอาจจะไม่ต้องแนบจดหมายสมัครงานไป แต่อย่างน้อยก็ควรเรียนรู้การเขียนเบื้องต้นไว้ เผื่อได้นำไปใช้งาน

จดหมายสมัครงานถือเป็นจดหมายที่จะทำให้ทางบริษัทที่รับสมัครงานทราบที่มาที่ไป ทราบจุดประสงค์ที่เราสมัคร พร้อมทั้งทราบคุณสมบัติเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้สมัคร เพื่อจะนำไปพิจารณาประกอบกับข้อมูลในเรซูเม่ ก่อนจะตัดสินใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งหรือไม่

หากคุณยังไม่เคยเขียน จดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษ เราขอแนะนำวิธีการเขียนง่ายๆ ดังต่อไปนี้

 

 

ข้อควรรู้ในการเขียน Cover Letter

1. Cover Letter ไม่ควรเขียนเกิน 1 หน้ากระดาษ A4

2. ควรตรวจสอบคำผิด และแก้ไขประโยคให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียน

3. เขียนโดยใช้ภาษาอังกฤษแบบเป็นทางการ

4. เขียนให้กระชับ ตรงประเด็น กำหนดจุดประสงค์ในการสมัครงานให้ชัดเจน เนื้อความไม่ยืดเยื้อ และเขียนให้อ่านง่าย

5. เขียนให้ผู้อ่านเข้าใจว่าทำไมเราถึงเหมาะกับตำแหน่งในบริษัทนั้น อย่าเอาแต่เล่าเรื่องของตัวเอง

 

 

ส่วนประกอบของ Cover Letter

การเขียน Cover Letter หรือจดหมายสมัครงานนั้นจะมีรูปแบบคล้ายคลึงกับการเขียนจดหมายอื่นๆ แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือส่วนประกอบต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการติดต่อ

1. เขียนที่อยู่ของผู้สมัคร

-Your Name

-Your Address

-Phone Number

-Email

-Linkedin URL (Optional)

 

2. วันที่ที่เขียนจดหมาย ระบุชื่อบริษัทที่สมัครงาน หรือผู้ติดต่อ

-Today’s Date

-Company Address

-Company Phone Number

-Hiring Manager’s Email Address

 

ส่วนที่ 2 Greeting

1. ผู้สมัครต้องรู้รายชื่อของ Department Manager / Human Resources director / CEO or Vice President ซึ่งเป็นผู้ที่เราต้องการจะติดต่อ และเขียนจดหมายถึง

เช่น Dear Ms. Jenkins, (ลงท้ายด้วย , หรือ ;)

 

2. หากไม่ทราบสามารถขึ้นต้นโดยใช้ประโยคต่อไปนี้ได้ เช่น

To Whom It May Concern

Dear Sir or Madam

Dear Hiring Manager,

 

ส่วนที่ 3 เนื้อหาหลัก

ย่อหน้าที่ 1 เกริ่นนำด้วยจุดประสงค์ และตำแหน่งที่สมัครงาน

เช่น

-I’m thrilled to be applying for the open ____ position at [Target Company].

-I’m writing to apply for the new and exciting role at [Target Company].

-I’m glad to have the opportunity to apply for the [job title] job at [Target Company].

ย่อหน้าที่ 2 บรรยายว่าเราชื่ออะไร เรียนจบจากไหน และปัจจุบันทำอะไร ตามด้วยทักษะ คุณสมบัติ ประสบการณ์ และความสำเร็จที่ตรงกับคุณสมบัติที่ตรงกับตำแหน่ง และเหตุผลที่แสดงว่าเราเหมาะกับตำแหน่งงานนี้

ย่อหน้าที่ 3 ประสบการณ์การทำงาน หรือประวัติการทำงานคร่าวๆ สำหรับนักศึกษาที่จบใหม่ สามารถใส่ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมนอกหลักสูตร หรือกิจกรรมจิตอาสาที่เคยเข้าร่วมได้

ย่อหน้าที่ 4 เขียนบรรยายว่าทำไมคุณถึงสนใจที่จำทำงานในตำแหน่งที่ยื่นสมัคร พร้อมทั้งเน้นไปที่คุณสมบัติ และทักษะที่เรามีเพื่อแสดงให้ผู้พิจารณาเห็นว่าทำไมเราจึงเหมาะสมกับตำแหน่ง

ย่อหน้าที่ 5 เขียนแจ้งให้ผู้พิจารณาทราบว่าเราแนบ CV หรือเรซูเม่มาด้วย และเขียนแจ้งให้ทราบว่าคุณพร้อมเริ่มงานเมื่อไหร่ และแนบข้อมูลการติดต่อเช่น เบอร์โทรศัพท์ เพื่อให้ผู้พิจารณาติดต่อกลับในกรณีผ่านเข้าสู่รอบสอบสัมภาษณ์

 

ส่วนที่ 4 ส่วนลงท้าย

สามารถใช้คำต่อไปนี้เขียนลงท้ายจดหมายสมัครงานได้

-Yours Sincerely,

-Regards,

-Best regards,

-Warm regards,

-Kind regards,

-Best,

-All the best,

-Sincerely,

-Cordially,

-Your faithfully,

 

ส่วนที่ 5 ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งอีเมล

เช่น

Miss [name] / Mr. [name]

[email protected]

 

ตัวอย่าง

Your Name
Your Address
Your City, State, Zip Code
Your Phone Number
Your Email

Date

Name
Title
Organization
Address
City, State, Zip Code

Dear Mr./Ms. Last Name:

I am interested in the author’s assistant position at ABC Company, as advertised in XXX.

I am currently employed as legislative director for Assemblywoman XXXX, Chairperson of the NYS Assembly. I believe that the skills and experiences I have gained at this position make me an ideal candidate for the job of author’s assistant.

As legislative director, I have developed strong writing and editing skills. For example, one of my main duties is to prepare Assemblywoman XXXX’s personal legislation, which deals with issues related to her position as Senior Member of the NYS Assembly Standing Committee.

This duty requires meticulous writing and editing skills, and an ability to convey complex legal ideas clearly. I have prepared dozens of pieces of legislation and received praise for the clarity of my writing.

I have also gained extensive experience in legal and policy research – fields that you state the author’s assistant must be familiar with. My experience in the NYS Assembly has afforded me the opportunity to become familiar with the consolidated and unconsolidated laws of the State of New York. In particular, through my work with Assemblywoman XXXX, I have become heavily involved in the current welfare and Medicaid reform movement. I am always eager to learn more about state legislation, reading up on these topics on my own time to become more knowledgeable. I would love to bring this passion for policy and law to your company.

I am confident that my experience in the Legislature and my research and writing skills qualify me for consideration. If you would like, I can provide you with current samples of my work. I have also enclosed my resume. I look forward to meeting with you and discussing my qualifications in more detail.

Sincerely,

Signature

FirstName LastName

 

ที่มา:  resumecompanionwikihowthebalancecareers

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ