ทุนให้นักศึกษาต่างชาติ สูงสุด NZ$ 7,000 ที่ Otago Polytechnic ประเทศนิวซีแลนด์

ทุนการศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์!! กับทุน Covid-19 Relief Scholarships สำหรับนักศึกษาทั้งระดับอนุปริญญา, ปริญญาตรี และปริญญาโท ที่ Otago Polytechnic ใน 3 วิทยาเขต หรือระดับปริญญาโท ที่วิทยาเขต Auckland

ทุนการศึกษานั้นมีหลากหลายในทุกระดับสาขาวิชา ตั้งแต่ NZ$ 2,000 – NZ$ 7,000 ดูรายละเอียดได้ดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ขึ้นอยู่กับหลักสูตรของผู้สมัคร ดังนี้

– Pathway programs (English + Diploma) – NZ$ 2,000 (ราว 42,000 บาท)

– Ace of Applied Management – NZ$ 7,000 (ราว 150,000 บาท)

– Postgraduate Diploma – NZ$ 5,000 (ราว 100,000 บาท)

– Graduate Diploma – NZ$ 4,000 (ราว 85,000 บาท)

– Four year college education programs – NZ$ 5,000 (ราว 100,000 บาท)

– Recognition programs Level 5 and 6 – NZ$ 4,000 (ราว 85,000 บาท)

– Endorsement Level 2-5 – NZ$ 2,000 (ราว 42,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

– อนุปริญญา

– ปริญญาตรี

– ปริญญาโท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติจากทั่วโลกมีสิทธิ์สมัคร

– สมัครเข้าศึกษาต่อที่ Otago Polytechnic ในสาขาวิชาที่ทางทุนกำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบรับรองการจบการศึกษาของหลักสูตรการศึกษาก่อนหน้า

– ใบรับรองผลการเรียนของหลักสูตรการศึกษาก่อนหน้า

– หลักฐานทักษะภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดการสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

31 ธันวาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

op.ac.nz

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ