Ku Leuven International Masters Scholarships ทุน ป.โท วิทยาศาสตร์ ​ที่เบลเยียม

Ku Leuven International Masters Scholarships ทุนการศึกษาที่ประเทศเบลเยียม ประจำปี 2021 สำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในระดับปริญญาโท เพื่อรับทุนการศึกษาที่ Science@Leuven

Ku Leuven ถือเป็นสถาบันเพื่อการวิจัยและการศึกษา ที่ได้รับความสนใจจากนานาชาติ อีกทั้งยังติดอันดับหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในยุโรปด้านการวิจัย รายละเอียดทุนเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนการศึกษาสูงสุด 10,000 ยูโร (ราว 360,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์ ในสาขาต่างๆ ดังนี้

– Chemistry

– Geography

– Geology

– Physics

– Statistics

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นนักศึกษาต่างชาติที่อยากพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ

– สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ KU Leuven ก่อนสมัครขอรับทุน

– มีผลการเรียนดี และมีศักยภาพที่มีมาตรฐานสูง

– ต้องมีเกรดเฉลี่ย (GPA) 3.5 จาก 4.0

– มีความรู้ความสามารถในการทำวิจัยระดับปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีผลคะแนนทักษะภาษาอังกฤษตามที่ทางทุนกำหนด เช่น IELTS ขั้นต่ำ 7 หรือ TOEFL ขั้นต่ำ 94 เป็นต้น

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– Reference letters จำนวน 2 ฉบับ

– Letter of motivation

 

วิธีการสมัคร:

– สมัครศึกษาต่อได้ ที่นี่

– สมัครขอรับทุนการศึกษาได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

15 กุมภาพันธ์ 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

kuleuven

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ