ทุนรัฐบาลจีน CSC ระดับสูงกว่า ป.ตรี ศึกษาต่อที่ Renmin University Of China

เรียกว่าเป็นโอกาสดีสำหรับใครที่อยากศึกษาต่อประเทศจีน พร้อมได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีน!! เพราะขณะนี้มีทุนการศึกษาอย่าง Chinese Government Scholarship (CSC) ให้กับนักศึกษาต่างชาติ เลือกศึกษาต่อในหลากหลายสาขาวิชาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี

โดยวันนี้เราจะมาแนะนำทุน CSC ศึกษาต่อที่ Renmin University Of China (RUC) กัน! หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีความขลัง ขึ้นชื่อด้านมนุษยศาสตร์​ และสังคมศาสตร์ ดูรายละเอียดทุนที่ด้านล่างกันได้เลย :)

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

– ยกเว้นค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน

– ที่พักฟรีในวิทยาเขต

– ค่าธรรมเนียมประกันสุขภาพ

– การทดลองในห้องปฏิบัติการ การฝึกงาน และตำราพื้นฐาน

– ลงเรียนหลักสูตรภาษาจีนฟรี

– ค่าครองชีพรายเดือน 3,000 – 3,500 หยวน (ราว 14,000 – 16,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

– ระดับปริญญาโท ตรวจสอบหลักสูตรภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

– ระดับปริญญาเอก ตรวจสอบหลักสูตรได้ ที่นี่

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางประเทศจีน

– เป็นบุคคลที่มีอัธยาศัยดี มีวุฒิการศึกษา และความสามารถทางภาษาที่จำเป็น

– มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรง

– ผู้สมัครระดับปริญญาโท มีอายุไม่เกิน 35 ปี และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ

– ผู้สมัครระดับปริญญาเอก มีอายุไม่เกิน 40 ปี และจบการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ

– มีความสามารถด้านการวิจัย

– ผู้สมัครต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่นใดขณะสมัคร

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัครขอรับทุน CSC

– ใบสมัครเข้าศึกษาต่อที่ RUC

– ใบรับรองการจบการศึกษาระดับการศึกษาก่อนหน้า

– ใบรับรองผลการเรียนระดับการศึกษาก่อนหน้า

– CV

– รูปถ่ายหน้าตรง พื้นหลังสีขาว

– สำเนาพาสปอร์ต

– Recommendation letters จำนวน 2 ฉบับ

– Research plan / Study plan

– ผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี)

– ผลวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน (ถ้ามี)

 

วิธีการสมัคร:

– ลงทะเบียนขอรับทุนการศึกษาผ่านทาง CSC Portal ได้ ที่นี่

– หลังจากล็อกอินแล้วให้เลือก Program Category และเลือก B สำหรับ RUC และรหัส Agencies Code ของ Renmin University of China คือ 10002

– กรอกแบบฟอร์ม CSC สำหรับขอทุนการศึกษาที่ Renmin University of China พร้อมอัปโหลดเอกสารที่จำเป็น

– หลังจากกรอกแบบฟอร์มเสร็จแล้วให้ดาวน์โหลด และส่งเอกสารทั้งหมดไปยังที่อยู่มหาวิทยาลัยทางไปรษณีย์ ที่อยู่ดังด้านล่างนี้

International Students Office
Renmin University of China
Room 108, International Cultural Exchange Center
No. 59 Zhongguancun St.
Haidian District
Beijing, 100872
People`s Republic of China

 

ปิดรับสมัคร:

30 เมษายน 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ruc.edu.cn

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ