ประกวดวรรณกรรม “โควิดเปลี่ยนเรา เรื่องเล่าเปลี่ยนโลก” รางวัลรวมกว่า 300,000 บาท

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมร่วมสมัย “โควิดเปลี่ยนเรา เรื่องเล่าเปลี่ยนโลก” เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท

ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเรื่องสั้น สารคดี หรือกวีนิพนธ์ได้ตามความถนัด โดยมีรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการเข้าร่วมดังนี้

 

 

ประเภทการประกวด:

วรรณกรรมร่วมสมัย ประเภท เรื่องสั้น สารคดี และกวีนิพนธ์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

คนทั่วไปที่มีความสนใจ ไม่จำกัดเพศและวัย

 

ข้อกำหนดผลงาน:

– เขียนเล่าเรื่อง โดยให้ตั้งชื่อเรื่องของตนเอง ภายใต้แนวคิด “โควิดเปลี่ยนเรา เรื่องเล่า เปลี่ยนโลก”

– เรื่องสั้น ความยาวประมาณ 3 – 5 หน้า A4

– สารคดี ความยาวประมาณ 3 – 5 หน้า A4

– กวีนิพนธ์ ฉันทลักษณ์ ความยาว 6 – 10 บท หรือไร้ฉันทลักษณ์ 1 – 2 หน้า

– เป็นผลงานภาษาไทย ที่แต่งเองและยังไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อน ไม่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดสิทธิ์ทรัพสินทางปัญญา

– พิมพ์ด้วตัวอักษาร Cordia New ขนาด 16 p.

– ระบุชื่อ-นามสกุล หรือ/และนามปากกา (หากมี) พร้อมที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และ อีเมล ที่สามารถติดต่อได้ ในหน้าสุดท้ายของผลงาน

– ส่งผลงานได้คนละ 1 ชิ้นเท่านั้น

 

รางวัลการประกวด:

– ผลงานเรื่องสั้น และสารคดี ที่ผ่านการคัดสรรจะได้รับค่าตอบแทน จํานวน 3,000 บาท

– ผลงานกวีนิพนธ์ ที่ผ่านการคัดสรรจะได้รับค่าตอบแทน จํานวน 2,000 บาท

– จํานวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 250 – 350 ผลงาน

 

วิธีการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด:

– ส่งมายังอีเมล ruanglao.ocacagmail.com

– ส่งผ่านไปรษณีย์มาที่

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
เลขที่ 10 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
วงเล็บมุมซองว่า “โควิดเปลี่ยนเรา เรื่องเล่าเปลี่ยนโลก”

 

วันสิ้นสุดการรับผลงาน:

20 พฤษภาคม 2563

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์กิจกรรม

เฟซบุ๊กกิจกรรม

โทร. 022093752-3

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ