ข่าวดี!! บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับ “นักศึกษาฝึกงาน” หลากหลายสาขา

โอกาสฝึกงานสำหรับนิสิต-นักศึกษามาถึงแล้ว!! บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับ “นักศึกษาฝึกงาน” อายุ 20-25 ปี รายละเอียดการรับสมัครมีดังต่อไปนี้

 

 

สาขาที่เปิดรับการฝึกงาน:

1. การจัดการ หรือบริหารธุรกิจ

2. การตลาด

3. เศรษฐศาสตร์

4. บัญชี

5. ทรัพยากรบุคคล

6. ประชาสัมพันธ์/นิเทศศาสตร์/สื่อสารองค์กร

7. วิศวกรรมโยธา/ไฟฟ้า/อุตสาหการ

8. สถาปัตย์/เขียนแบบ

9. สถิติ/คณิตศาสตร์ประยุกต์

10. อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษยศาสตร์ (ภาษาจีน/เกาหลี/ญี่ปุ่น)

11. นิติศาสตร์

12. Foodscience

 

สถานที่ทำงาน:

บางรัก

 

ช่วงระยะเวลาการฝึก:

เทอม 1 ส.ค. – ธ.ค. (4 เดือน)

เทอม 2 ม.ค. – พ.ค. (4 เดือน)

Summer มิ.ย. – ก.ค. (2 เดือน)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นิสิต นักศึกษา อายุ 20-25 ปี

– นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 และ 4

– เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5

 

 

วิธีการสมัคร:

สมัครขอฝึกงานได้ที่ job.cpall.co.th

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

job.cpall.co.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ