การรับนักศึกษาฝึกงาน 2563 ของบริษัท ปตท. จำกัด ที่นิสิต-นักศึกษาควรรู้!!

ในแต่ละปีบริษัท ปตท. จำกัดได้มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานในรูปแบบต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการฝึกงานสหกิจศึกษาหรือการฝึกงานภาคฤดูร้อน

น้องๆ นิสิต-นักศึกษาที่สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาฝึกงานได้ด้านล่างนี้

 

 

รายละเอียด:

ปตท. รับและคัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อฝึกงาน 2 ครั้ง ต่อ ปี

1. การฝึกงานสหกิจศึกษา

– รับสมัครและคัดเลือก กันยายน – ตุลาคม

– ฝึกงาน มกราคม – เมษายน (ปีถัดไป)

2. การฝึกงานภาคฤดูร้อน

– รับสมัครและคัดเลือก ธันวาคม – มกราคม

– ฝึกงาน มิถุนายน – กรกฎาคม (ปีถัดไป)

 

วิธีการสมัคร:

นิสิต นักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครขอฝึกงานได้ที่ pttweb11.pttplc.com

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

pttweb11.pttplc.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ