เครือเจริญโภคภัณฑ์ค้นหาผู้นำรุ่นใหม่ โอกาสแสดงศักยภาพผู้นำทางธุรกิจที่คุณก็สมัครได้!!

เครือเจริญโภคภัณฑ์ค้นหาผู้นำรุ่นใหม่ในโครงการ “CP Future Leaders Program / Management Trainee” ที่จะเปิดโอกาสให้คุณได้ร่วมโครงการพัฒนาผู้นำธุรกิจ เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ และได้ทำธุรกิจจริง นอกจากนี้ยังมีโอกาสเรียนรู้ธุรกิจที่หลากหลายของเครือฯ ที่มีเครือข่ายทั่วโลก รวมทั้งยังมีโอกาสเป็นผู้บริหารในอนาคตอีกด้วย

 

 

โอกาสแสดงศักยภาพผู้นำทางธุรกิจ

– ร่วมโครงการพัฒนาผู้นำธุรกิจ เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ และได้ทำธุรกิจจริง

– เรียนรู้ธุรกิจที่หลากหลายของเครือฯ ที่มีเครือข่ายทั่วโลก

– มีโอกาสเป็นผู้บริหารในอนาคต

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ปริญญาตรี หรือ โท ไม่จำกัดสาขา อายุไม่เกิน 24 ปี

2. โดดเด่นด้านการเป็นผู้นำ กิจกรรมเพื่อส่วนรวม หรือผลการเรียนดีเด่น

3. เคยเป็นผู้นำนักศึกษา /ประธานโครงการ/ หัวหน้ากิจกรรม

4. มีแนวคิดความเป็นเจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ รักการเรียนรู้

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สนใจ ส่งประวัติย่อพร้อมรูปถ่ายมาที่สำนักทรัพยากรบุคคลเครือเจริญโภคภัณฑ์

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

th.jobsdb.com หรือสอบถามโทร 02 642 1699, 02 858 5668

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ