PIM แจกทุนป. ตรีหลักสูตรนานาชาติ 100% ภายใต้กิจกรรม CP Global Talent ครั้งที่ 5

กิจกรรม CP Global Talent ครั้งที่ 5 เป็นการสอบชิงทุนหลักสูตรนานาชาติ โดยงานนี้ CP จะเฟ้นหาบุคลากรเพื่อตอบรับการขยายธุรกิจในต่างประเทศทั่วโลก พร้อมมอบทุนการศึกษา 100% ในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติให้แก่นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก

ทุนนี้มีจำนวนจำกัด น้องๆ คนไหนที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดทุนได้ดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 100%

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี คณะการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ หลักสูตรนานาชาติ (International Modern Trade Business Management Program)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. นักเรียนที่จบการศึกษาระดับ ม.6 ทุกแผนการเรียน

2. มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ยสะสม GPAX 2.50 ขึ้นไป

3. มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และมีหลักฐานคะแนน TOEFL TOEFL(iBT) หรือ IELTS

4. มีความชอบด้านบริหารธุรกิจ และสามารถฝึกงานในช่วงซัมเมอร์ได้

 

 

วิธีการสมัคร:

สมัครโดยสแกน QR Code

สนามสอบคัดเลือก วันเสาร์ ที่ 21 ก.ค. 2561 ณ อาคาร Convention Hall ชั้น 2  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ  เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

 

ปิดรับสมัคร:

สมัครเพื่อขอเข้าสัมภาษณ์ได้ถึงวันที่ 17 ก.ค. 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณติรนันท์ เหรียญชัยเจริญ (พี่ติ๊ก)

โทร 02-855-1273, 093-359-1563

E-mail: Tirananrea@pim.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ