DGIST แจกทุนเต็มจำนวน+เงินเดือน สำหรับนักศึกษาต่างชาติเรียนป.โท-เอก ที่เกาหลี

Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology หรือเรีกย่อๆ ว่า DGIST เป็นสถาบันการศึกษาจากประเทศเกาหลีใต้ที่ประกาศรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ เพื่อเข้ารับทุนเรียนต่อระดับปริญญาโท และเอก ในสาขาที่มหาวิทยาลัยกำหนด สำหรับปีการศึกษา 2018 นี้

ใครที่กำลังหาทุนเรียนต่อที่เกาหลีใต้ ห้ามพลาดทุนนี้เด็ดขาด!!

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนทั้งระดับปริญญาโท และเอก

-เงินเดือน ระดับปริญญาโทมูลค่า 7,440,000 วอน ต่อปี (ประมาณ 222,495 บาท) และระดับปริญญาเอก 13,680,000 วอน ต่อปี (ประมาณ 409,000 บาท)

-สำหรับผู้ที่ได้ทุน DGIST Presidential Fellowship จะได้เงินทุนสนับสนุนดังนี้

Special scholarship : 3,000,000 วอน / เทอม (ประมาณ 89,000 บาท)

Research scholarship: สูงสุด 10,000,000 วอน (ประมาณ 299,000 บาท)

Study abroad scholarship: สูงสุด 16,584,000 วอน (ประมาณ 495,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-ระดับปริญญาโท- ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเรียบร้อยแล้ว

-ระดับปริญญาเอก- ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโทเรียบร้อยแล้ว

-ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการศึกษาต่อต่างประเทศ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ใบสมัคร

-หนังสือแนะนำตัว และแผนการเรียน

-หนังสือรับรองที่มีการลงลายมือชื่อ และปิดผนึกเป็นอย่างดี

-มีหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา

-ทรานสคริปต์

-สำเนาหนังสือเดินทาง

-สำเนาหนังสือเดินทางของบิดามารดา

-เอกสารยืนยันเพื่อเป็นหลักฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบุตร และบิดามารดา

-เอกสารแสดงผลคะแนน TOEFL, IELTS, TEPS หรือ TOEIC

-เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนที่ DGIST ได้ทาง admission.dgist.ac.kr

 

ปิดรับสมัคร:

สมัครได้ตั้งแต่ 23 ต.ค. – 26 ต.ค. และ 14 ธ.ค. – 28 ธ.ค.

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

admission.dgist.ac.kr

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ