สมัครเลย!! CPN Internship Program โครงการฝึกงานสำหรับนักศึกษาปี 3-4 ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา

CPN Internship Program เป็นโครงการฝึกงานสำหรับนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-4 ในทุกคณะ ทุกสาขาวิชา

โดยช่วงฝึกงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน – 2 สิงหาคม 2562

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

น้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ป.ตรี ชั้นปีที่ 3-4 ทุกสาขาวิชา / ทุกคณะ ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.70

 

วิธีการสมัคร:

สแกน QR Code เพื่อสมัคร

 

ปิดรับสมัคร:

19 เมษายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

CPN Career

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ