เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขัน Youth Citizen Entrepreneurship Competition 2019

เชิญชวนผู้ประกอบการรุ่นเยาว์เข้าร่วมการแข่งขัน Youth Citizen Entrepreneurship Competition 2019 ซึ่งเป็นการแข่งขันออนไลน์ทั่วโลกภายใต้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 17 ข้อ และแนวคิดหรือโปรเจ็กต์ทางธุรกิจ

โปรแกรมนี้เป็นกิจกรรมของ UNESCO Global Action Program (GAP) ด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ESD)

 

รางวัล:

รางวัลชนะเลิศ รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 3 และรางวัล People ‘s Choice จะถูกเลือกในสองประเภทต่อไปนี้

-ประเภทความคิดที่ดีที่สุด: แนวคิดและแผนนวัตกรรมที่จะดำเนินการ (โดยผู้เข้าร่วมหรือโดยผู้อื่น)

-ประเภทโปรเจ็กต์ที่ดีที่สุด: องค์กรที่มีอยู่แล้วซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลกระทบทางสังคม

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ระหว่างอายุ 15 ถึง 35 ปี

-มีความคิดที่เป็นนวัตกรรมสำหรับองค์กรที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) หรือคุณกำลังดำเนินธุรกิจดังกล่าวในรูปแบบของธุรกิจองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรหรือโครงการที่ไม่เป็นทางการ

 

วิธีการสมัคร:

-สร้างแอคเคาท์และลงทะเบียนออนไลน์ ที่นี่

-หากต้องการส่งแนวคิดเข้าร่วมประกวด คลิก

-หากต้องการส่งโปรเจ็กต์เข้าร่วมประกวด คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

31 กรกฎาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.entrepreneurship-campus.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ