ประกวด “Craft Content Creator” ชิงเงินรางวัล เงินสนับสนุน และอื่นๆ อีกมากมาย

เชิญชวนนิสิต และนักศึกษาที่มีไอเดียในการสร้างสรรค์ผลงานสุดบรรเจิด มาร่วมสร้างชื่อในระดับประเทศ กับการประกวดเวทีใหญ่ในครั้งนี้

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “Craft Content Creator” ภายใต้แนวคิด “การสร้างเรื่องเล่าภูมิปัญญางานหัตถกรรมและนำเสนอในรูปแบบใหม่ๆ : Retelling the Detailing” ในโครงการ “พัฒนาศิลปหัตถกรรมร่วมกับเยาวชนและภาคการศึกษา (#CrafttheFuture)” ชิงเงินรางวัล พร้อมเงินสนับสนุน โล่รางวัล และเกียรติบัตร

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

กลุ่มนิสิตและนักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) โดยสามารถสมัครได้ทั้งรูปแบบบุคคลหรือทีม (จำนวนไม่เกิน 3 คนต่อทีม)

 

กติกา เงื่อนไข และเกณฑ์การคัดเลือก:

คณะกรรมการจะแบ่งการพิจารณาเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้

 

ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 ราย ชื่อเรื่อง (ตั้งชื่อเรื่องได้ตามความเหมาะสม และต้องสอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการประกวด)

– แนวคิด (Concept) ไม่เกิน 5 บรรทัด

– แนวทางโครงเรื่อง (Treatment) ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ

– ความยาวของผลงาน เมื่อผลิตแล้ว ต้องไม่เกิน 3 – 5 นาที

– กลุ่มเป้าหมาย และสื่อที่ต้องการเผยแพร่ผลงาน จำนวน 2 สื่อ

 

ขั้นตอนที่ 2 Craft Camp

– ทีมที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจำนวน 20 ราย จะต้องเข้าร่วมกิจกรรม Craft Camp กับทางโครงการ

– ผลิตภาพยนตร์สั้น วีดีทัศน์ ไวรัลคลิป ฯลฯ ความยาวไม่เกิน 3 – 5 นาที จำนวน 1 เรื่อง

 

ขั้นตอนที่ 3 คัดเลือกผลงานจำนวน 10 ผลงาน

– คณะกรรมการจะตัดสินและพิจารณาผลงานจากผู้เข้าประกวดที่ผ่านขั้นตอนที่ 1 และ 2 แล้วเท่านั้น

 

ขั้นตอนที่ 4 จัดแสดงผลงานและตัดสิน

– คณะกรรมการจะตัดสินและพิจารณาผลงานจากผู้เข้าประกวดที่ผ่านขั้นตอนที่ 1 – 3 แล้ว เท่านั้น

 

เกณฑ์การพิจารณา:

– เนื้อหาตรงตามประเด็นที่กำหนด

– แนวคิดในการนำเสนอ

– ความคิดสร้างสรรค์

– คุณภาพการผลิต (ความสมบูรณ์ของภาพและเสียง)

– การกำหนดกลุ่มเป้าหมายและสื่อหรือช่องทางการเผยแพร่

 

ช่องทางการรับสมัคร:

– ผ่านระบบ E-mail : nattawadee.r@sacict.or.th และ craftthefuture2019@gmail.com

– dreamworkadv.com/craftthefuture.php?asdfasdf

– ผ่านระบบไปรษณีย์ : ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 59 หมู่ 4 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290

 

กำหนดการรับสมัคร:

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 8 พฤษภาคม 2019

 

รางวัลการประกวด:

– รางวัลชนะเลิศจะได้รับ โล่รางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท

– ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 10 ผลงานจะได้รับ เกียรติบัตรพร้อมเงินสนับสนุนจำนวน 30,000 บาท/ผลงาน

 

ติดต่อสอบถาม:

– Call Center 1289 1289 # 1375 และ 1373

– โทร 0642393196, 0942264954

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ