เชิญผู้ที่สนใจสมัครร่วมงาน UNLEASH: Innovation Lab ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

เชิญชวนผู้ที่มีความสนใจด้านความยั่งยืน และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ สมัครเข้าร่วมงาน UNLEASH: Innovation Lab 2019 ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 6 – 13 พฤศจิกายน 2019 โดยรับสมัครผู้ที่สนใจจำนวน 1,000 คน

UNLEASH เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร ริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2017 โดยในปีเดียวกันนี้ได้จัดงานขึ้นที่ประเทศเดนมาร์กและสิงคโปร์ ส่วนในปี 2019 จะจัดขึ้นที่เซินเจิ้น ประเทศจีน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

UNLEASH ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการเดินทาง ค่าวีซ่า ค่าที่พัก ค่าอาหาร สิ่งอำนวยความสะดวก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาโลก

-มีความคิดสร้างสรรค์

-มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถสนทนาแบบซับซ้อนได้

-อายุระหว่าง 20-35 ปี

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

 

วิธีการสมัคร:

สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

18 เมษายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

unleash.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ