ประกวดโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ชุมชน ชิงทุนดำเนินโครงการ+ทุนการศึกษารวมกว่า 400,000 บาท

เวทีการประกวดที่ส่งเสริมความสร้างสรรค์และไอเดียของเยาวชนไทย เปิดโอกาสให้ร่วมส่งผลงานเจ๋งๆ เพื่อลุ้นชิงทุนการศึกษาแล้ววันนี้!!

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ขอเชิญเยาวชน อายุ 15 – 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ชุมชน หัวข้อ “คิด ทํา อย่างสร้างสรรค์ รวมพลัง สังคมไทย” โครงการ จิตสํานึกรักเมืองไทยปีที่ 11 ชิงทุนดำเนินโครงการ และทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท

 

 

คุณสมบัติผู้สมัครส่งผลงาน:

– เป็นเยาวชน อายุ 15 – 25 ปี

– กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / อาชีวศึกษา / อุดมศึกษา หรือ กศน.

– มีสมาชิกในทีมไม่เกิน 10 คน

– มีครูหรืออาจารย์ที่ปรึกษารับรองโครงการ 1 คน และมีผู้นําชุมชน ร่วมแสดงความจำนงเห็นชอบกับโครงการ 1 คน

– ผู้สมัครแต่ละทีมจะต้องนําเสนอ โครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ (โครงการที่มีเนื้อหาตามแนวคิดหลักของโครงการจิตสํานึกรักเมืองไทย คือ การร่วมกันสร้างจิตสํานึกในการพัฒนาท้องถิ่น หรือชุมชนอย่างสร้างสรรค์ สามารถทําได้จริงในระยะเวลาที่กําหนดคือ 45 วัน และเป็นโครงการที่ต้องได้รับความเห็นชอบและร่วมมือของคนในชุมชนด้วย)

 

กำหนดระยะเวลา:

– ผู้เข้าประกวดแต่ละทีมจะต้องส่งโครงงาน (ตามรายละเอียดในเอกสารการสมัคร เริ่มดาวน์โหลด ได้วันที่ 15 พ.ค. 2562 ซึ่งเป็นการนําเสนอชื่อโครงการ แนวคิด หลักการ เหตุผล ขั้นตอนการดําเนินงาน การใช้จ่ายด้านงบประมาณ ปัจจัยที่จะทําให้โครงการนี้ประสบความสําเร็จ และอื่นๆ)

– พร้อมแนบ Clip VDO ความยาวไม่เกิน 5นาที (นําเสนอ ด้วยการ เล่าเรื่อง หรือ บรรยายภาพรวมของโครงการที่ส่งประกวด ส่งคลิป และโครงการได้ถึงเที่ยงคืน ของวันที่ 30 มิ.ย. 2562)

– ประกาศรายชื่อ ทีมที่ผ่านรอบคัดเลือก 15 ทีม ในวันที่ 3 ก.ค. 2562

– 15 ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย นัดหมายเพื่อสัมภาษณ์ ในวันที่ 4-5 ก.ค. 2562

– ประกาศรายชื่อ 8 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้รับทุนดําเนินโครงการ ทุนละ 30,000 บาท ทางเว็บไซด์และเพจ จิตสํานึกรักเมืองไทย วันที่ 6 ก.ค.2562

– เวลาในการดําเนินโครงการ ก.ค.-ก.ย. 2562

– โหวตรางวัลโครงการ ขวัญใจมหาชน 1-7 ก.ย. 2562

– พิธีมอบรางวัล เกียรติบัตร และ ทุนการศึกษา ก.ย.2562

 

ติดต่อสอบถาม

โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 11 สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในศาลาว่าการกลาโหม
ถ.สนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

– โทรศัพท์ 091 780 6153

– Email : rakmuangthai10@gmail.com

Facebook : จิตสำนึกรักเมืองไทย

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ