โปรแกรม CRG Summer Internship 2020 รับสมัครนศ.ฝึกงานด้านวิทย์ฯ ที่สเปน

เปิดรับสมัครแล้ว! โปรแกรมฝึกงานที่ประเทศสเปนในชื่อโปรแกรมว่า CRG Summer Internship 2020 โดยการฝึกงานภาคฤดูร้อนในปีนี้จะจัดขึ้นที่เมืองบาร์เซโลนา อีกทั้งยังได้ค่าจ้างอีกด้วย

โดยนักศึกษาทุกคนจะได้ฝึกงานที่ Center for Genomic Regulation (CRG) ในหลากหลายตำแหน่ง สามารถสมัครได้ทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์ รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ:

ราวเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2020 รวมทั้งหมด 320 ชั่วโมง (40 ชั่วโมง/สัปดาห์)

 

สิ่งที่จะได้รับ:

– ค่าครองชีพ 400 ยูโร/เดือน (ราว 13,000 บาท)

– ค่าตั๋วเครื่องบิน

– ค่าอาหาร

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี และปริญญาโท ในสาขาดังต่อไปนี้

– ชีววิทยาศาสตร์

– การวิจัยทางชีวการแพทย์

– วิทยาศาสตร์ชีวภาพหรือวิชาที่เกี่ยวข้อง

– ชีวสารสนเทศศาสตร์

– ชีวการแพทย์

– ชีวเคมี

– เภสัชวิทยา

– เคมี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ปริญญาตรี

– กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีในระดับชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม

– มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับสูง

– สามารถเข้าร่วมฝึกงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

 

ปริญญาโท

– กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท และมีผลการเรียนดีเยี่ยม

– มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับสูง

– สามารถเข้าร่วมฝึกงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– แบบฟอร์มการลงทะเบียนที่เสร็จสมบูรณ์

– หลักฐานด้านการศึกษา

– เรียงความอธิบายความสนใจถึงสาขาวิชาที่ต้องการฝึกงาน

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครสามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

9 มีนาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.crg.eu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ