ทุนป.เอก ด้านวิทยาคอมฯ โครงการ SMARTeBuses ที่ U. College Cork

ทุนเต็มจำนวนศึกษาต่อที่ University College Cork ประเทศไอร์แลนด์ ในระดับปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

โดยทุนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ SMARTeBuses ได้รับทุนสนับสนุนจาก Sustainable Energy Authority of Ireland Research RD&D Programme รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนการศึกษารวมประมาณ 18,500 ยูโร/ปี (ราว 600,000 บาท)

– เงินค่าช่วยเหลือรายปีประมาณ 5,500 ยูโร (ราว 185,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ที่ University College Cork

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือคณิตศาสตร์ พร้อมทักษะด้านการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และประสบการณ์ด้านซอฟต์แวร์

– มีทักษะด้านการเขียนโปรแกรม ทำงานวิจัย หรือปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ประวัติย่อ

– ผลการเรียน

– บทคัดย่ออธิบายโปรเจกต์ที่สนใจ

– บทคัดย่ออธิบายประสบการณ์การทำงาน

– หลักฐานทางภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครและเอกสารทั้งหมดในรูปแบบไฟล์ .pdf ได้ที่อีเมล a.arbelaez@cs.ucc.ie (Dr. Alejandro Arbelaez) พร้อมตั้งชื่อหัวข้อว่า “PhD SMARTeBuses Application”

 

ปิดรับสมัคร:

7 กุมภาพันธ์ 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ucc.ie

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ