ทุนเรียนต่อปริญญาตรี แบบเต็มจำนวน ที่ Chinese University of Hong Kong

The Chinese University of Hong Kong (CUHK) มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีทั้งในและนอกประเทศ โดยคัดเลือกจากนักศึกษาที่มีผลการเรียนหรือผลงานทางวิชาการโดดเด่น

The Chinese University of Hong Kong เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐบาล ก่อตั้งในปี 1963 โดยได้รับใบอนุญาตจากสภานิติบัญญัติแห่งประเทศฮ่องกง

สำหรับรายละเอียดทุนการศึกษามีดังนี้…

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-ทุนการศึกษามูลค่า HK$5,000 (ประมาณ 21,500 บาท) ครอบคลุมค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน บางทุนการศึกษาจะรวมค่าครองชีพต่อปี HK$45,000 (ประมาณ 193,000 บาท)

และสามารถยืดระยะเวลาการให้ทุนได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาของหลักสูตรและความก้าวหน้าของผลงานทางวิชาการ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี สาขาวิชาจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาเสนอทุนของทางมหาวิทยาลัย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

นักเรียนต่างชาติที่มีผลงานทางวิชาการโดดเด่น

 

วิธีการสมัคร:

-สำหรับทุนการศึกษานี้ไม่จำเป็นจะต้องกรอกใบสมัคร เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยจะคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และแจ้งให้ให้ทราบภายหลัง

 

ปิดรับสมัคร:

3 มกราคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

admission.cuhk.edu.hk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ