จัดเต็ม 23 ทุนการศึกษาด้านจิตวิทยาจากรอบโลก ให้คุณสมัครเรียนฟรีได้อย่างไม่อั้น

การเรียนในด้านจิตวิทยา เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และกระบวนการทางจิตด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เข้าใจการแสดงออกทางอารมณ์ รวมทั้งพฤติกรรมที่เกิดขึ้น

วันนี้เราก็มีทุนการศึกษาด้านจิตวิทยาจากรอบโลกมาฝากกันค่ะ รับรองว่ามีประโยชน์กับทุกคนที่สนใจเรียนต่อทางด้านนี้อย่างแน่นอน เพราะว่าทุนมีให้เลือกอย่างหลากหลาย รวมทั้งยังมีทุนที่สนับสนุนค่าเล่าเรียนฟรีอีกด้วย

 

 

 

ทุนเรียนจิตวิทยาในสหรัฐอเมริกา และแคนาดา

1. Annette Urso Rickel Foundation Dissertation Award for Public Policy

ทุนนี้เป็นทุนที่ให้การสนับสนุนนักวิจัยด้านนโยบายสาธารณะโดยเฉพาะ ทุนนี้ให้เงินสนับสนุนเป็นจำนวน $1,000 (ประมาณ 33,000 บาท)

 

2. American Psychological Foundation Scott and Paul Pearsall Scholarship 

ทุนสนับสนุนจำนวน $10,000 (ประมาณ 330,000 บาท) เพื่อสนับสนุนงานที่สร้างเสริมความเข้าใจให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจถึงความเจ็บปวด และเข้าใจโรคจิตวิทยาในผู้ป่วยที่มีความพิการเพิ่มมากขึ้น

 

3. F. J. McGuigan Dissertation Award

ทุนนี้เป็นทุนสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาสมอง และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยจะมีเงินสนับสนุนให้จำนวน  $2,000 (ประมาณ 66,000 บาท)

 

4. University of Guelph Graduate Scholarship in Industrial Organizational Psychology และ ทุนด้านจิตวิทยาอื่นๆ

ทุนการศึกษาด้านจิตวิทยานี้ สนับสนุนโดย University of Guelph

 

5. The Chicago School of Professional Psychology

ทุนนี้เป็นทุนสนับสนุนด้านจิตวิทยา ให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่สนใจเรียนที่ The Chicago School ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

 

6. The Anna Gordon Memorial Endowed Scholarship

ทุนการศึกษาในสาขาจิตวิทยา ที่สนับสนุนโดยวิทยาลัยศิลปะ และวิทยาศาสตร์ ในเครือ University of Alabama ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

7. Virginia Commonwealth University

ทุนจาก Virginia Commonwealth University ที่มีทุนหลากหลายรูปแบบสำหรับนักศึกษาที่สนใจเรียนต่อด้านจิตวิทยาในสหรัฐอเมริกา

 

8. Gallagher Student Health Careers Scholarship Program

ทุนนี้เป็นทุนในระดับปริญญาตรี ด้านจิตวิทยาสำหรับผู้ที่มีความตั้งใจที่จะประกอบอาชีพด้านการดูแลสุขภาพ ที่เปิดรับทั้งนักเรียนในสหรัฐฯ และต่างประเทศ

 

9. University of Minnesota Department of Psychology

ทุนการศึกษาด้านจิตวิทยาทุนนี้ มอบให้โดย University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

10. Franklin D. Boyce Scholarship

ทุนนี้เป็นทุนเรียนปริญญาตรีในสาขาเกี่ยวกับด้านสุขภาพ และจิตวิทยา โดยผู้สมัครต้องแสดงเจตจำนงในความต้องการเงินสนับสนุน และที่อยู่อาศัยต่อผู้ให้ทุน

 

 

ทุนเรียนจิตวิทยาในประเทศเดนมาร์ก

11. University of Copenhagen Graduate School of Health and Medical Sciences

ทุนนี้เป็นทุนการศึกษาด้านจิตวิทยา ในระดับปริญญาเอก เรียนที่ University of Copenhagen

 

 

ทุนเรียนจิตวิทยาในสหราชอาณาจักร

12. Bangor University School of Psychology

Bangor University School of Psychology ให้ทุนเรียนด้านจิตวิทยาแก่นักศึกษาในพื้นที่ และนักศึกษาต่างชาติ

 

13. Epilepsy Action Postgraduate Research Bursaries

ทุนสนับสนุนมูลค่า £3,000 (ประมาณ 130,000 บาท) ให้นักศึกษาเรียนต่อในระดับปริญญาโทขึ้นไป ที่มีความสนใจในการทำปริญญานิพนธ์เกี่ยวกับคลินิก การดูแลสุขภาพ การแพทย์ การศึกษา สังคม หรือด้านจิตวิทยาของโรคลมชัก

 

14. King’s College London Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience

ทุนนี้ให้การสนับสนุนการเรียนในด้านจิตวิทยา ในระดับปริญญาโทขึ้นไป

 

15. Lancaster University

Lancaster University สนับสนุนทุนเรียนจิตวิทยาในระดับปริญญาโทแก่นักศึกษาต่างชาติ

 

 

16. Nottingham Trent University: The School of Social Sciences Dean’s Master’s Scholarship for Academic Excellence

นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครรับทุนเรียนด้านจิตวิทยาทุนนี้ เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทขึ้นไป

 

17. Reading University School of Psychology

ทุนนี้เป็นทุนสำหรับนักศึกษาจิตวิทยาโดยเฉพาะ สามารถลงเรียนได้ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท โดยผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนดีเด่น

 

18. University of Edinburgh School of Philosophy, Psychology, Language Science

มหาวิทยาลัยแห่งนี้สนับสนุนทุนเรียนต่อด้านจิตวิทยาที่แบ่งเป็น 2 ประเภท โดยสาขาที่เปิดสอนนี้จะขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยกำหนด

 

ทุนเรียนจิตวิทยาในประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

19. Australian Psychological Society

ทุนนี้เป็นทุนวิจัยในระดับปริญญาเอกในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งผู้สมัครจะต้องผ่านการเรียนในปีแรกของระดับปริญญาเอกก่อนที่จะสมัครทุน

 

20. The Health Workforce Scholarship Program (HWSP)

ทุนนี้สนับสนุุนนักศึกษาต่างชาติเรียนต่อในระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาสหเวชศาสตร์ โดยผู้ผ่านคัดเลือกจะได้เรียนในมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย

 

 

21. University of Auckland School of Psychology

ทุนเรียนจิตวิทยาในมหาวิทยาลัย Auckland มหาวิทยาลัยที่โดดเด่นด้านจิตวิทยาในประเทศนิวซีแลนด์

 

22. University of Sydney

มหาวิทยาลัยนี้มีทุนหลากหลายประเภทที่เกี่ยวกับจิตวิทยา โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เรียนที่ University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย

 

 

ทุนเรียนจิตวิทยาที่สามารถเรียนที่ใดก็ได้ในโลก

23. Psi Chi

ทุนนี้เป็นทุนสนับสนุนการทำวิจัยในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ในด้านจิตวิทยาโดยเฉพาะ

 

ที่มา:  topuniversities

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ