กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาอาเซียน เรียนภาษาอาเซียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย!

กิจกรรมดีๆ ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเยาวชนไทยทั้งด้านวัฒนธรรมและภาษาอาเซียน ประจำปี 2563 โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็ได้จัดขึ้นอีกปีแล้ว!

ซึ่งเป็นกิจกรรมฟรี ที่สอนภาษาต่างๆ ในอาเซียนให้กับเยาวชนไทยที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป โดยกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2563 และจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

รายละเอียดกิจกรรม:

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาอาเซียน 2563 เทอม 2 ได้แก่ ภาษาอังกฤษ จีนกลาง ลาว และเวียดนาม เพื่อให้ภาษาเป็นสื่อในการเรียนรู้วัฒนธรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ ประเพณี วัฒนธรรม ของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยจะเน้นการฝึกทักษะสนทนาในชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ วิถีความเป็นอยู่ วัฒนธรรม และประเพณีจากบทเพลง เรื่องเล่า นิทานท้องถิ่น รวมทั้งการสอนมารยาทในการติดต่อสื่อสารกับประเทศในอาเซียนด้วย

 

กำหนดการจัดกิจกรรม:

ระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2563

 

คุณสมบัติผู้สมัคร::

ผู้สนใจต้องมีอายุ 12 ปี ขึ้นไป พร้อมเข้าอบรมทุกครั้งโดยไม่ขาดเรียน

 

จำนวนที่รับ:

รับจำนวนจำกัด คลาสละ 60 คนเท่านั้น

 

วันรับสมัคร:

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ป็นต้นไป

 

วิธีสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ผ่าน QR Code ตามแต่ละภาษาดังด้านล่างนี้

 

 

ค่าใช้จ่าย:

เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มเรียนรู้ศิลปะการแสดง โทร 02 247 7728 ต่อ 4190

culture.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ