U. of Kent มอบทุนป.ตรี จำนวน 20 ทุน เรียนต่อในสาขา Engineering and Digital Arts

DA VINCI Academic Scholarship 2019 ทุนสนับสนุนสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียน ณ University of Kent มหาวิทยาลัยในแคนเทอร์เบอรี ประเทศอังกฤษ โดยเปิดโอกาสสำหรับนักศึกษาในสหราชอาณาจักร นักศึกษาในสหภาพยุโรป และนักศึกษาต่างชาติ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-จำนวน 20 ทุน

-แต่ละทุนมีมูลค่าสูงถึง £1,000 (ประมาณ 41,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี สาขา Engineering and Digital Arts

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีในคณะ Engineering and Digital Arts

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

20 มิถุนายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.kent.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ