ทุนป.โท เต็มจำนวน ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและนโยบายพลังงาน ที่มหา’ลัยในเยอรมนี

Sustainability and Energy Policy Scholarship ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องความยั่งยืนและพลังงานหมุนเวียน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของระบบพลังงาน โดยมอบให้เรียนต่อที่ Hertie School of Governance มหาวิทยาลัยเอกชนในเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน 2 ทุน มูลค่าทุนละ 32,500 ยูโร (ประมาณ 1.1 ล้านบาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรปริญญาโท

-Master of Public Policy

-Master of International Affairs

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดกว้างสำหรับนักศึกษาทุกสัญชาติ

 

เอกสารเพิ่มเติม:

-จดหมายแนะนำตัวสั้นๆ เน้นความสนใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน หรือนโยบายพลังงาน

-ส่งจดหมายแนะนำตัวไปที่อีเมล grad-admissions@hertie-school.org หลังส่งใบสมัครแล้ว

 

วิธีการสมัคร:

แบบฟอร์มใบสมัคร คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

1 เมษายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.hertie-school.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ