ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนที่ Da Yeh University ไต้หวัน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

Da Yeh University คือหนึ่งในสถาบันที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน มีพันธกิจเพื่อส่งเสริมความเป็นสากลให้กับสถานศึกษา พร้อมมุ่งมั่นให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านความชอบและพัฒนาทักษะควบคู่กันไป

ขณะนี้ทาง Da Yeh University ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความสามารถด้านวิชาการสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาโท พร้อมมอบทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนต่อในไต้หวัน

ทุนนี้ไม่จำกัดสัญชาติของผู้สมัคร ผู้เรียนที่ลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญาโทที่ Da Yeh University มีสิทธิ์ได้รับทุนนี้โดยทางมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาพร้อมทุนในส่วนอื่นๆ ตามเงื่อนไขของสถาบันในแต่ละปี

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Da Yeh University

สาขาที่เปิดรับ : Office of Foreign Affairs

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

รูปแบบทุนการศึกษา : ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน

จำนวนที่มอบให้ : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– ไม่จำกัดสัญชาติ

– ลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญาโท สาขา MA ทั้งหมดที่เปิดสอนโดย Da Yeh University

– มีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษตามเงื่อนไขในการสมัครเรียน

 

วิธีการสมัคร:

ลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต ภายหลังได้รับการตอบรับเข้าเรียนแล้วจะได้รับการพิจารณาโดยอัตโนมัติ

สมัครที่นี่

 

เอกสารที่จำเป็น:

– ใบรับรองวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

– ใบรับรองผลการเรียน

– จดหมายแนะนำ

– ผลงานทางวิชาการที่เคยได้รับการตีพิมพ์ก่อนหน้านี้

 

หมดเขตรับสมัคร:

16 กรกฎาคม 2021

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Da Yeh University International Student Scholarships

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ