ทุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน Seoultech ระดับบัณฑิตศึกษา เรียนต่อประเทศเกาหลีใต้ ปี 2021

Seoul National University เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยรัฐชั้นนำของประเทศเกาหลีใต้ นำเสนอทั้งงานวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกรวมไปถึงการคัดสรรวิทยากรระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียง ถือเป็นหนึ่งในสถาบันที่มีเครือข่ายศิษย์เก่ายอดเยี่ยม และมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักศึกษาให้พร้อมสำหรับการทำงานในโลกอนาคต

ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการจัดตั้งโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2021-2022 โดยการสนับสนุนนี้ จะมอบใหกับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกที่ SEOULTECH

ทุนดังกล่าวจะครอบคลุมค่าเล่าเรียนประมาณ 50 – 100% ของหลักสูตรที่เลือก พร้อมการสนับสนุนในส่วนอื่นๆ ที่จำเป็น

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Seoul National University of Science and Technology

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาโทและปริญญาเอก

ลักษณะทุน : ทุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนสูงสุด 100% สำหรับหลักสูตร 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป

จำนวนทุนที่มอบให้ : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– ไม่จำกัดสัญชาติ

– ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาโทหรือเอกในหลักสูตรที่เปิดสอนของ SEOULTECH

 

คุณสมบัติการสมัครเรียน:

– เกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป

– มีคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กำหนดดังนี้

– TOEFL IBT : 80

– TEPS : 551

– IELTS : 6.0 หรือสูงกว่า

– มีคะแนน TOPIK ระดับ 3 หรือสูงกว่า

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครจำเป็นต้องสมัครเรียนและได้รับการตอบรับโดยสมบูรณ์ จากนั้นทางสถาบันจะพิจารณามอบทุนเมื่อลงทะเบียนแล้วเสร็จ

สมัครที่นี่

 

เอกสารที่ต้องใช้:

– ใบรับรองวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลาย

– ใบรับรองวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท

 

หมดเขตรับสมัคร:

1 กันยายน 2021

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Full-Tuition Seoultech International Graduate Student Scholarships

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ