มาแล้ว!! ทุนป.โท DAAD EPOS ทุนเต็มจำนวน เรียนต่อที่ประเทศเยอรมนี

เปิดรับสมัครแล้ว!! ทุนปริญญาโท DAAD EPOS สาขา Photogrammetry and Geoinformatics หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระยะเวลาเรียน 18 เดือน ณ มหาวิทยาลัย Hochschule für Technik เมือง Stuttgar ประเทศเยอรมนี

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน ไม่มีข้อผูกมัด

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท สาขา Photogrammetry and Geoinformatics หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระยะเวลาเรียน 18 เดือน ณ มหาวิทยาลัย Hochschule für Technik เมือง Stuttgar

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ผู้สนใจสมัครทุนต้องมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี และเรียนจบปริญญาตรีในสาขาภูมิศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาไม่เกิน 6 ปี

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทุนได้ที่เว็บไซต์ www.hft-stuttgart.de

 

ปิดรับสมัคร:

15 ตุลาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.hft-stuttgart.de

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ