ทุน DAAD EPOS เต็มจำนวน เรียนต่อป.โทคณะนิติศาสตร์ ณ ประเทศเยอรมนี

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับทุนเรียนต่อเต็มจำนวน ระดับปริญญาโทในคณะนิติศาสตร์ ณ ศูนย์กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญามิวนิคเป็นศูนย์การวิจัยและการศึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา (Munich Intellectual Property Law Center) ประเทศเยอรมนี

รายละเอียดทุนมีดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาเต็มจำนวน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ สาขา Intellectual Property and Competition Law (LL.M.) หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระยะเวลาเรียน 1 ปี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี และเรียนจบปริญญาตรีมาไม่เกิน 6 ปี

 

วิธีการสมัคร:

สมัครขอทุนได้ที่เว็บไซต์ www.miplc.de

 

ปิดรับสมัคร:

15 ตุลาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.miplc.de

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ