DAAD มอบทุนป.โท เต็มจำนวน สาขา Urban Management ที่มหาวิทยาลัย TU Berlin

ข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อที่ประเทศเยอรมนีมาถึงแล้ว ด้วยขณะนี้หน่วยงานของรัฐบาลเยอรมันที่ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนหรือ DAAD จัดมอบทุนในระดับปริญญาโท สาขา Urban Management เพื่อเรียนต่อที่ TU Berlin มหาวิทยาลัยในเบอร์ลิน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท สาขา Urban Management (หลักสูตรเรียนเป็นภาษาอังกฤษ)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงานในสายที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี และเรียนจบปริญญาตรีมาไม่เกิน 6 ปี

-ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง

-มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL

-paper-based: 550

-Internet-based: 79-80

-computer-based: 213

-หรือผลการทดสอบ IELTS = 6 หรือผลการทดสอบที่เทียบเท่า

-ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีทักษะภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

-ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.urbanmanagement.tu-berlin.de

-รายละเอียดการสมัครเข้าเรียนในหลักสูตร http://www.urbanmanagement.tu-berlin.de

 

ปิดรับสมัคร:

31 สิงหาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Facebook: DAAD THAILAND

Website: www.urbanmanagement.tu-berlin.de

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ