ห้ามพลาด! ทุน DAAD วิจัยระยะสั้น ณ ประเทศเยอรมนี สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก

DAAD มอบทุนวิจัยระยะสั้น ณ ประเทศเยอรมนี สำหรับนักศึกษาปริญญาเอกในประเทศไทย โดยทุนที่สนับสนุนมี 2 รูปแบบ รายละเอียดมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนครอบคลุมค่าใช้จ่ายรายเดือน 1200 ยูโร (ประมาณ 41,900 บาท) ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับประเทศ ประกันสุขภาพ และคอร์สเรียนภาษาระยะสั้น ณ ประเทศเยอรมนี

ทุนมี 2 รูปแบบได้แก่

1. One-Year Grants (7-10 เดือน) daad.de/go/en/stipa57140602

2. Sandwich-Programme (1-2 ปี) daad.de/go/en/stipa57135740

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนวิจัยระยะสั้น สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ผู้สนใจต้องมี contact กับมหาวิทยาลัยในเยอรมนีก่อนสมัครทุน และต้องเริ่มเรียนปริญญาเอกมาไม่เกิน 3 ปี

 

วิธีการสมัคร:

อ่านรายละเอียดวิธีการสมัครทุนได้ที่เว็บไซต์ www.research-in-germany.org

 

ปิดรับสมัคร:

15 ตุลาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Research in Germany

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ