บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หลายอัตรา (วุฒิป.ตรี)

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หลายอัตรา (สายสีแดง) โดยมีรายละเอียดการรับสมัครงานดังต่อไปนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม / วิทยาศาสตร์ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ประสบการณ์เกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชนแบบราง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ผ่านการอบรม และจัดทําระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย OHSAS 18000×45000 หรือ
มาตรฐานอื่นๆ

4. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการเดินรถไฟฟ้าสากล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. เข้าใจและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดี

7. สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้อย่างดี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ประกาศรับสมัครงาน

 

วิธีการสมัคร:

สมัครงานที่ srtet.co.th

 

ปิดรับสมัคร:

14 กรกฎาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

srtet.co.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ