จัดเต็ม!! DAAD แจกทุนเรียนภาษาระยะสั้นที่เยอรมนี ให้ทั้งค่าเรียน ค่าใช้จ่าย และตั๋วครื่องบิน

University Summer Courses เป็นโปรแกรมเรียนภาษาระยะสั้นที่เยอรมนีเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ สำหรับช่วงปิดภาคเรียนในเดือนมิถุนายน กรกฏาคม หรือสิงหาคม 2562 ซึ่ง DAAD ก็ได้สนับสนุนทุนให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ที่มีความรู้ภาษาเยอรมันระดับ B1 ขึ้นไป ได้สมัครเรียนคอร์สภาษาในสถาบันอุดมศึกษาของเยอรมนี

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ผู้รับทุนจะได้เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายและค่าคอร์สเรียนภาษาแบบเหมารวมจำนวน 950 ยูโร (ประมาณ 36,000 บาท) และค่าตั๋วเครื่องบินจำนวน 725 ยูโร (ประมาณ 27,500 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

คอร์สเรียนภาษาระยะสั้นที่เยอรมนีเป็นเวลา 4 สัปดาห์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และโท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

-มีความรู้ภาษาเยอรมันระดับ B1 ขึ้นไป

-ผู้สมัครต้องเรียนอยู่ในชั้นปีที่ 2 หรือ 3 ระดับปริญญาตรี และชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาโท

-ทุนนี้เปิดรับสมัครสำหรับนิสิต/นักศึกษา จากทุกสาขาวิชา

 

วิธีการสมัคร:

ส่งใบสมัครผ่านทาง DAAD Portal อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://daad.or.th/HSK-E

 

ปิดรับสมัคร:

1 ธันวาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.daad.de

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ