รับอย่างต่อเนื่องกับทุนป.โท DAAD ที่เยอรมนี ใครอยากเรียนต่อแบบมีเงินเดือนสมัครเลย!!

ยังคงมีเข้ามากันอย่างต่อเนื่องกับทุน DAAD เรียนต่อในระดับปริญญาโท ในส่วนของทุนวันนี้เป็นทุนในสาขา Sustainable Development Management ที่เหมาะกับผู้ที่เรียนจบมาในสาขาสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมอุสาหการ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

โปรแกรมนี้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ รวมระยะเวลาเรียนทั้งหมด 18 เดือน (3 เทอม) รายละเอียดทุนเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนครอบคลุมค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับประเทศ ค่าประกันสุขภาพ และคอร์สภาษาเยอรมันระยะสั้น ณ ประเทศเยอรมนี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท สาขา Sustainable Development Management ณ มหาวิทยาลัย Rhine-Waal University of Applied Sciences

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี

-ผู้สมัครจะต้องเรียนจบปริญญาตรีมาไม่เกิน 6 ปี

-ผู้สมัครจะต้องมีผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ระดับ B2 ขึ้นไป

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารสมัครทุนและเอกสารอื่นๆทั้งหมดตรงไปที่มหาวิทยาลัย (ไม่ต้องสมัครผ่าน DAAD)

 

ปิดรับสมัคร:

1 ตุลาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.hochschule-rhein-waal.de

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ