ประกวด Wake Up Media ปีที่ 3 “ทำเพจปัง ไปยุโรป” ใครอยากไปทัศนศึกษาฟรี ลุยเลย!!

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ขอเชิญนักเรียนมัธยมปลาย และนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Wake Up Media ปีที่ 3 “ทำเพจปัง ไปยุโรป” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 350,000 บาท พร้อมทริปทัศนศึกษา ณ ทวีปยุโรป

 

 

กติกาการสมัคร:

ผู้สมัคร

-นักเรียนกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป หรือเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีสังกัดโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย สามารถรวมสมาชิกจากต่างสถาบันได้ ทีมละ 1 เพจ

สมัครเป็นทีม

-ทีมละ 4 คน สำหรับระดับมัธยมปลายให้มีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง และเป็นผู้ส่งใบสมัคร สำหรับระดับมหาวิทยาลัยไม่ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา

การส่งเข้าประกวด

-สถาบันการศึกษาสามารถสนับสนุนส่งทีมเข้าร่วมประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน

 

รางวัล:

รางวัลชนะเลิศ: 

ทุนการศึกษา 30,000 บาท ทัศนศึกษา ณ ทวีปยุโรป เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์

รองชนะเลิศอันดับ 1:

ทุนการศึกษา 20,000 บาท 1 รางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2:

ทุนการศึกษา 10,000 บาท 1 รางวัล

ชมเชยระดับประเทศ:

ทุนการศึกษา 6,000 บาท 7 รางวัล

ชมเชย:

ทุนการศึกษา 2,000 บาท 30 รางวัล

ขวัญใจ Social:

ทุนการศึกษา 5,000 บาท 1 รางวัล

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครกรอกรายละเอียดการสมัคร ผ่าน www.vstarproject.com

 

ปิดรับสมัคร:

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 28 กันยายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.vstarproject.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ