“ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต” ทุนเต็มจำนวนระดับปริญญาตรี จากมูลนิธิดำรงชัยธรรม

ทุนการศึกษาภายในประเทศอย่าง “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 20” จากมูลนิธิดำรงชัยธรรม เปิดรับสมัครแล้ว :D โดยเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องครบวงจรตามศักยภาพสูงสุดจนจบปริญญาตรี จำนวน 20 ทุนด้วยกัน!

เรียกว่าเป็นโอกาสดีสำหรับน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 3 ที่มีอายุไม่เกิน 21 ปี ทุนการศึกษาจะเปิดรับสมัครถึง 31 มกราคม 2564 นี้! อย่าพลาดเชียวล่ะ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนให้เปล่า โดยสนับสนุน ค่าเล่าเรียน (จ่ายตามจริง/ปี) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

– ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุน จะเริ่มรับเงินทุนหลังได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการยืนยันการรับทุนเรียบร้อยแล้ว

– สนับสนุนเข้าศึกษาต่อสูงสุดไม่เกินระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าในหลักสูตรการศึกษาภาคปกติของสถาบันรัฐบาลเท่านั้น

– ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนต่อเนื่องหรือซ้ำซ้อนอยู่กับทุนการศึกษาอื่นๆ รวมถึงเงินกู้ กยศ. หรือหากได้รับการพิจารณารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิแล้ว ขอให้เลือกรับทุนใดทุนหนึ่ง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2563 ชั้น ม.6 หรือ ปวช.3 อายุไม่เกิน 21 ปี

– มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 และเป็นผู้ใฝ่ศึกษา มีเป้าหมาย มุ่งมั่นศึกษาต่อชัดเจน

– ประพฤติดีมีความสามารถ เป็นผู้มีผลงานหรือให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมช่วยเหลือ พัฒนาชุมชนสังคมร่วมกัน

– ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ

– สุขภาพดีไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและครอบครัวสนับสนุนให้ศึกษาต่อ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

#1

 

 

#2

 

#3

 

วิธีการสมัคร:

1. สแกนคิวอาร์โค้ด หรือ

 

2 สมัครทางออนไลน์ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

31 มกราคม 2564 (เวลา 23.59 น.)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

damrongchaitham

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ