ทุนบัณฑิตศึกษา สนับสนุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน และค่าครองชีพ ณ มหาวิทยาลัยในเดนมาร์ก

University of Southern Denmark มหาวิทยาลัยในโอเดนเซ ประเทศเดนมาร์ก เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (เรียนเต็มเวลา) หรือผู้ที่สมัครผ่านการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และเปิดรับนักศึกษาทั่วไป

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

สนับสนุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน และค่าครองชีพ DKK 6090 ต่อเดือนซึ่งเป็นเงินก่อนหักภาษี (ประมาณ 29,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับบัณฑิตศึกษา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ไม่ได้อยู่ใน EU / EEA และมีคุณสมบัติเหมาะสมแก่การเป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา

 

วิธีการสมัคร:

ไม่มีใบสมัครทุนแยกต่างหาก ผู้ที่สมัครเรียนและได้รับการตอบรับเข้าเรียนต่อแล้วจะได้รับการพิจารณาทุนโดยอัตโนมัติ

 

ปิดรับสมัคร:

1 กันยายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.sdu.dk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ