The Dublin City University มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวนในระดับปริญญาตรี-โท ประเทศไอร์แลนด์

The Dublin City University มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวนระดับระดับปริญญาตรี – โท เพื่อศึกษาต่อที่ประเทศไอร์แลนด์

โครงการทุนการศึกษาได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จาก DCU International Office โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อดึงดูดผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จระดับโลก

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ผู้ที่มีผลการเรียนสูงจะได้รับพิจารณามอบทุนจำนวน €2000 (ประมาณ 77,500 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี และปริญญาโท

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรปสามารถสมัครได้ (Non-EU)

– สำหรับนักศึกษาที่มาเรียนครั้งแรกที่ DCU เท่านั้น

– ผลคะแนน IELTS 6.5 หรือมากกว่า โดยไม่น้อยว่า 6.0 ทางมหาทางมหาวิทยาลัยต้องการ 6.0 ในส่วน      ของ speaking and writing.

ผลคะแนน TOEFL 92 คะแนน ทางมหาวิทยาลัยต้องการ 21 คะแนนหรือมากกว่า

ผลคะแนน Pearson 63 คะแนน แต่ไม่น้อยกว่า 59 คะแนน

 

วิธีการสมัคร:

กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปที่  dcu.ie

 

ปิดรับสมัคร:

1 กรกฎาคม 2018

 

เพิ่มเติม:

dcu.ie

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ