กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบรับราชการ 6 ตำแหน่ง รวม 17 อัตรา

ข่าวดีสำหรับคนที่ต้องการเข้าทำงานเป็นข้าราชการ ขณะนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองได้เปิดสอบรับข้าราชการแล้ว โดยคราวนี้เปิดรับทั้งหมด 6 ตำแหน่ง 17 อัตราด้วยกัน

ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่เปิดรับ จำนวนที่เปิดรับ และอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ มีข้อมูลดังต่อไปนี้

 

 

 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ

– จำนวน 1 อัตรา

– อัตราเงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท

 

ตำแหน่ง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ

– จำนวน 1 อัตรา

– อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

 

ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

– จำนวน 1 อัตรา

– อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

 

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

– จำนวน 1 อัตรา

– อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

 

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

– จำนวน 8 อัตรา

– อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

 

ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

– จำนวน 5 อัตรา

– อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งหลักๆ

– สอบผ่านภาค ก ของ ก.พ. ระดับ ป.โท สำหรับผู้สมัครสอบตำแหน่งนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ

– สอบผ่านภาค ก ของ ก.พ. ระดับ ป.ตรี ขึ้นไป สำหรับผู้สมัครสอบตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ และวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

– สอบผ่านภาค ก ของ ก.พ. ระดับ ปวส.ขึ้นไป สำหรับผู้สมัครสอบตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

 

วิธีการสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์ได้ที่นี่

 

วันสิ้นสุดการรับสมัคร:

9 เมษายน 2563

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์กรมโยธาธิการและผังเมือง

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ