ข่าวดี!! กองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศรับสมัครงาน หมดเขต 23 ม.ค.นี้

กองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ยาเสพติด (จ้างเหมาบริการ) และได้ขยายเวลาเปิดรับสมัครถึงวันที่ 23 มกราคม 2562

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ด้านล่างนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ยาเสพติด (จ้างเหมาบริการ)

– วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา

– สำหรับวุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้าง 15,000 บาทต่อเดือน

– สำหรับวุฒิปริญญาโท อัตราค่าจ้าง 17,500 บาทต่อเดือน

– ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2562

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. อายุไม่เกิน 30 ปี

2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทในสาขารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่เริ่มสัญญาจ้าง

3. สามารถใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ดี

4. มีความสนใจประเด็นด้านยาเสพติด ปัญหาสังคม สาธารณสุข สิทธิมนุษยชน การป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา การต่อต้านการทุจริต และความเชื่อมโยงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

5. มีความรู้และความเข้าใจในโครงสร้างและการทำงานขององค์การสหประชาชาติ

6. มีความสามารถในการค้นคว้าข้อมูล สรุปประเด็น และประสานงาน

7. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel และ PowerPoint) และเครือข่ายสัคมออนไลน์ได้ในระดับดี และพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้คล่อง

8. มีบุคลิกคล่องแคล่วและมีมนุษยสัมพันธ์ดี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัคร ดาวน์โหลดได้ที่นี่ คลิก

– รูปถ่ายจำนวน 1 รูป

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

– สำเนาปริญญาบัตรพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจำนวน 1 ฉบับ

– สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

– ประวัติย่อ (CV) หากมี

 

วิธีการสมัคร:

ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานไปยังอีเมล humansec.mfa@gmail.com หรือสมัครด้วยตนเองที่กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

 

ปิดรับสมัคร:

23 มกราคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.mfa.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ