กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 15 อัตรา 4 – 28 ธ.ค. 63!!

กรมขนส่งทางบกเปิดโอกาสให้คุณได้ร่วมสมัครเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานราชการอีกครั้ง!! ด้วยการประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

โดยในครั้งนี้จะรับจำนวนทั้งสิ้น 15 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 – 28 ธันวาคม 2563 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ:

1. นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ

– อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

– ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ.

 

2. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

– อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ.

 

3. เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน

– อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป ของ ก.พ.

 

4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

– อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป ของ ก.พ.

 

5. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

– อัตราเงินเดือน 9,400-10,340 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาพณิชยการ หรือสาขาวิชาการเลขานุการ

– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป ของ ก.พ.

 

6. นิติกรปฏิบัติการ

– อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์

– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ.

 

การรับสมัครสอบ:

สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 – 28 ธันวาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ นิติกร

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ