ร่วมออกไอเดียกับประกวด “Zero Waste Innovation Contest” ชิงเงินรางวัลสูงสุด 80,000 บาท

เพราะคุณเองก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้น่าอยู่ขึ้นได้ และไอเดียที่คุณมีอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น!!

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ชุมชน และองค์กร ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ “Zero Waste Innovation Contest” ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

 

 

ประเภทการประกวด:

– ประเภทนวัตกรรมระบบรวบรวมและขนส่งขยะ

– ประเภทนวัตกรรมระบบการลดและกำจัดขยะ

– พื้นที่ติดชายฝั่งทะเล

– พื้นที่ทั่วไป

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ประเภทนวัตกรรมระบบรวบรวมและขนส่งขยะ

– นักเรียน

– นิสิต นักศึกษา

– มีสมาชิกอย่างน้อย 3 คน

 

ประเภทนวัตกรรมระบบการลดและกำจัดขยะ

– องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

– ชุมชน

– หมู่บ้าน

 

กำหนดระยะเวลา:

– ส่งผลงานได้ที่ : ZeroWasteInnovation@gmail.com

 

เปิดรับผลงาน:

– ประเภทนวัตกรรมระบบรวบรวมและขนส่งขยะ ตั้งแต่บัดนี้ – 20 กุมภาพันธ์ 2564

– ประเภทนวัตกรรมระบบการลดและกำจัดขยะ ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มกราคม 2564

– ตัดสินรอบคัดเลือกในวันที่ 4 เมษายน2564

 

รางวัลการประกวด:

ประเภทนวัตกรรมระบบรวบรวมและขนส่งขยะ

– รางวัลที่ 1 มูลค่า 80,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

– รางวัลที่ 2 มูลค่า 30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

– รางวัลที่ 3 มูลค่า 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

– รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ

 

ประเภทนวัตกรรมระบบการลดและกำจัดขยะ

– รางวัลที่ 1 มูลค่า 50,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

– รางวัลที่ 2 มูลค่า 20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

– รางวัลที่ 3 มูลค่า 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

– รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ

 

ติดต่อสอบถาม:

– โทร. 081-855-1199

– โทร. 081 562 9541

– Facebook : Friendly Design

www.ThailandFriendlyDesignThailand.com

– Twitter: @ThailandFd

– Instagram :Friendlydesignthailand

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ