เตรียมพร้อม!! กรกฎาคมนี้ กรมที่ดินเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 19 อัตรา

กรมที่ดินเป็นอีกหนึ่งองค์กรราชการไทยที่มีการเปิดรับสมัครเข้าทำงานในทุกปี ในครั้งนี้กรมที่ดินประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 19 อัตรา โดยจะเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 1 – 10 กรกฎาคม 2563

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ:

1. พนักงานการพิมพ์

– อัตราเงินเดือน 11,280 – 13,800 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างพิมพ์ หรือการพิมพ์

 

2. พนักงานเขียนแผนที่

– อัตราเงินเดือน 11,280 – 13,800 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 9 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

– อัตราเงินเดือน 11,280 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 6 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

– เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญงาน และทักษะในการขับเครื่องจักรกลมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการปฏิบัติงานตามตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก

– ได้รับใบอนุญาตขับรถต์ส่วนบุคคล หรือใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ

 

4. พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

– อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 

การรับสมัครสอบ:

สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ