ชวนเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสี ชิงทุนการศึกษามูลค่า 130,000 บาท และอื่นๆ

อีกหนึ่งโอกาสที่เยาวชนไทยจะได้แสดงความสามารถพร้อมลุ้นรับการต่อยอดทางการศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสี ภายใต้แนวคิด ‘อาหารพื้นถิ่นไทยพัฒนาได้ด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์’ ชิงทุนการศึกษามูลค่า 130,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

 

 

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน:

ประเภทอุดมศึกษา

– ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาและมีสถานภาพเป็นนักศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา (ปีที่ 1-4) หรือเทียบเท่า

– ผู้เข้าแข่งขันสามารถสมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน

– สมาชิกภายในทีมสามารถมาจากหลายมหาวิทยาลัยได้ไม่จำกัดคณะ

– ผู้สมัครสามารถมีอาจารย์ที่ปรึกษาหรือไม่มีก็ได้

 

ประเภทบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก)

– ผู้สมัครต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษากำลังศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในมหาวิทยาลัย

– ผู้เข้าแข่งขันสามารถสมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน

– สมาชิกภายในทีมสามารถมาจากหลายมหาวิทยาลัยได้ไม่จำกัดคณะ

 

กำหนดระยะเวลา:

– เริ่มรับสมัครผลงานตั้งแต่ วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2563

– ปิดรับสมัครผลงานวันศุกร์ 31 กรกฎาคม 2563

– ประกาศผลผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 10 ผลงาน วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563

– ผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง 10 ทีม อบรมปฏิบัติการวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

– ระยะเวลาผลิตผลงานเริ่ม 13 สิงหาคม – 8 กันยายน 2563

– งานประกวดรอบชิงชนะเลิศ วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563

 

ติดต่อสอบถาม:

www.facebook.com/thai.nuclear

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ