ทุน Thai Scholarship ส่วนลดค่าเล่าเรียนราว 190,000 บาท ที่ประเทศอังกฤษ

อีกหนึ่งทุนที่น่าสนใจ! สำหรับทุน Thai Scholarship ที่มีให้กับคนไทยโดยเฉพาะเพื่อศึกษาต่อที่ University of Lincoln ประเทศอังกฤษ ในระดับสูงกว่าปริญญาตรี

ผู้สมัครต้องสมัครเข้าศึกษาต่อแบบเต็มเวลาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด รายละเอียดดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ส่วนลดค่าเล่าเรียน 5,000 ปอนด์ (ราว 190,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับสูงกว่าปริญญาตรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องเป็นคนไทย (หรือมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย)

– ได้รับข้อเสนอแบบมีเงื่อนไขหรือไม่มีเงื่อนไขจาก University of Lincoln ในระดับสูงกว่าปริญญาตรีแบบเต็มเวลาในปีการศึกษา 2020/21

– จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้วยเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.5 (หรือเทียบเท่ากับ 2:2 ในสหราชอาณาจักร)

– มีข้อกำหนดภาษาอังกฤษ เช่น IELTS 6.0 – 7.0 หรือเทียบเท่า

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดูรายละเอียดได้ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ส่งอีเมลสมัครขอรับทุนได้ที่ intscholarships@lincoln.ac.uk

 

ปิดรับสมัคร:

สำหรับปีการศึกษากันยายน/ตุลาคม 2020

– 7 สิงหาคม 2020

สำหรับปีการึกษามกราคม/กุมภาพันธ์ 2021

– 2 ตุลาคม 2020

– 13 พฤศจิกายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

lincoln

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ