กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 51 อัตรา หมดเขต 9 ตุลาคมนี้!!

ด่วน!! โค้งสุดท้ายสำหรับใครที่อยากเข้าร่วมการทดสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการในสังกัดกรมการแพทย์ รีบยื่นใบสมัคร!!

กรมการแพทย์ประกาศเรื่องการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวนทั้งสิ้น 51 อัตรา โดยจะเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 – 9 ตุลาคม 2563

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ:

– นายแพทย์ปฎิบัติการ จำนวน 4 อัตรา

– เภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

– พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 36 อัตรา

– นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา

– นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

– นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

– นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

– เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

– เจ้าพนักงานวิทยาศาตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

– เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

 

การรับสมัครสอบ:

สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 – 9 ตุลาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ